Dula Monika

reference

Heduška

130421

Od duly jsem očekávala, že mi pomůže překonávat eventuální nejistoty během těhotenství a že mi v průběhu porodu pomůže nedělat ukvapená a bolestí ovlivněná rozhodnutí. Dula Monika překonala má očekávání. Pravdivými informacemi o průběhu porodu a svým klidem a trpělivostí, také mi radila co můžu dělat, pomáhala mi s dýcháním a spoluvytvářela intimní atmosféru.

Přítomnost naší duly jsem prožíval jako významnou duševní a duchovní pomoc. Po celou dobu jsem vnímal její pomoc a vedení jako vyvážené. Zásadně pomáhala a přitom se nás nesnažila ovlivňovat. Při porovnávání zkušeností dalších rodičů, ať již známých nebo z veřejnosti, jsem přesvědčen, že při narození naší dcerky jsme všichni prošli mimořádnou událostí. Její dosah a význam mi postupně dochází ve všech možných známých souvislostech. Asi kdybych tyto řádky psal za delší dobu, budou ještě radostnější. Tato zkušenost je takto radostná zásluhou všech mých třech žen u porodu – tedy i duly Moniky. Díky některým jejím názorům jsem se méně obával zapojit se do celého porodu spontánně jako otec a manžel.

Září 2008, Příbram – Olga a Pavel Smolovi
dva měsíce po porodu

Zpět na reference